NYU Spatial Data Repository

Search Constraints

Number of results to display per page

Search Results

1. British Isles, 1654 (Raster Image)

1654. This layer is a georeferenced raster image of the historic paper map entitled: Pas-Caart van t Canaal vertoonende in 't Gheheel Engelandt, Schotlan...

2. English Channel Region, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Vertoninge naar'tleven vande Zeecusten van Engelant tussen Poortlant ende Doeve...

3. North Sea, 1654 (Raster Image)

1654. This layer is a georeferenced raster image of the historic paper map entitled: Pascaart van de Noort Zee verthoonende in zich alle de custen en hav...

4. North Sea Coast, Germany and Denmark, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte vande westcuste van Iuthlandt en Holsterlant vertoonen de gelegenthen...

5. North Sea Coast, IJsselmeer and Waddenzee Region, Netherlands, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Caerte vande Zuijder-Zee, en vande vermaerde Stromen ende Gaten van't Vlie ende...

6. North Sea Coast, IJsselmeer Region, Netherlands, 1614 (Raster Image)

1614. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Caarte Vande Reede ende Haven van Medenblick, hoemen die (comende 200 vant Wier...

7. North Sea Coast, Netherlands and Belgium, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte van Hollandt Zeelant ende Vlaanderen, van Texel af tot deur de Hoofde...

8. North Sea Coast, Netherlands and Germany, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Nieuwe beschrijvinghe van alle de Eylande en Gaten der Zee, die geleghe syn lan...

9. North Sea, East Coast of England, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Eijgentlijck ontwerp vande Noortcuste van Engelandt, tusschen Farmuijen en het ...

10. North Sea, East Coast of Scotland, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Ware afbeeldinghe vande Oostelycke Zeecusten van Schotlandt, van alle Inwijcken...