NYU Spatial Data Repository

Search Constraints

Search Results

1. British Isles, 1654 (Raster Image)

1654. This layer is a georeferenced raster image of the historic paper map entitled: Pas-Caart van t Canaal vertoonende in 't Gheheel Engelandt, Schotlan...

2. English Channel Region, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Vertoninge naar'tleven vande Zeecusten van Engelant tussen Poortlant ende Doeve...

3. North Sea, 1654 (Raster Image)

1654. This layer is a georeferenced raster image of the historic paper map entitled: Pascaart van de Noort Zee verthoonende in zich alle de custen en hav...

4. North Sea Coast, Netherlands and Belgium, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte van Hollandt Zeelant ende Vlaanderen, van Texel af tot deur de Hoofde...

5. North Sea, East Coast of England, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Eijgentlijck ontwerp vande Noortcuste van Engelandt, tusschen Farmuijen en het ...

6. North Sea, East Coast of Scotland, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Ware afbeeldinghe vande Oostelycke Zeecusten van Schotlandt, van alle Inwijcken...

7. North Sea, Southeast Coast of England, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Ware asbeeldinge der zeecusten van Engelant gelegen tusschen Doveren en Iarmuij...

8. Saint Georges Channel, Irish Sea Region, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte va het vermaert Canael van Bristou, vertoonende aent Zuijden de Zeecu...

9. Sea of the Hebrides, Scotland, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte, verthoonende in wat ghestalte de Eylanden (Hebrides ghenaemt) achter...

10. Shetland Islands, Scotland, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Eijgentlijcke afbeeldinghe vande Eijlanden Hitlandt anders Scetlandt, Fulo, en ...