NYU Spatial Data Repository

Search Constraints

Number of results to display per page

Search Results

1. Baltic Sea Region, 1654 (Raster Image)

1654. This layer is a georeferenced raster image of the historic paper map entitled: Pas-Caart van de Oost Zee, verthoonende alle de ghelegenheyt tussche...

2. Baltic Sea Region, Denmark and Germany, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Beschrijvinghe vant Zuijder deel vande Belt, en hoemen de Custen van Mekeleborc...

3. Coast, Eastern Denmark, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte vande Belt, verthoonende de Oostersche Zeecusten van Jutlandt, de ghe...

4. Kattegat, Southwestern Sweden, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Paskaerte van't Schager rack, vertoonende van Schaghen en Maesterlant af door d...

5. North Sea, 1654 (Raster Image)

1654. This layer is a georeferenced raster image of the historic paper map entitled: Pascaart van de Noort Zee verthoonende in zich alle de custen en hav...

6. North Sea Coast, Germany and Denmark, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte vande westcuste van Iuthlandt en Holsterlant vertoonen de gelegenthen...

7. Northwest Coast, Denmark, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Waare afbeeldinge der Zeecusten vant noorder deel van Jutlant vanden doodenberg...

8. Skaggerak, Coasts of Norway, Denmark, and Sweden, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Eijgentlijcke beschrijvinghe der Zeecusten van Noorweghen tusschen der Neus en ...