NYU Spatial Data Repository

Search Constraints

You searched for: Subject Coasts Remove constraint Subject: Coasts
Number of results to display per page

Search Results

601. Coast, Eastern Denmark, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte vande Belt, verthoonende de Oostersche Zeecusten van Jutlandt, de ghe...

602. English Channel Atlantic Ocean, Northern France Coast, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaerte vande Zeecusten en Landen van Normandie ende Brittainje, tusschen de ...

603. English Channel, Northern France Coast, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Beschrijvinge der Zeecusten van Picardie ende Normadie Item de gelegentheijt al...

604. English Channel Region, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Vertoninge naar'tleven vande Zeecusten van Engelant tussen Poortlant ende Doeve...

605. Faroe Islands, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte van de Eijlanden van Fero ofte Farre, vertoonende nae't leven de wond...

606. Gulf of Finland, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Beschrijvinghe vande wonderlijcke gebroocken custe van Oost vinlant, Item vande...

607. Gulf of Riga Region, Latvia and Estonia, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Afbeeldinghe der Zeecusten van Coerlant en Lijflant met alle de eijlanden en Ju...

608. Kattegat, Southwestern Sweden, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Paskaerte van't Schager rack, vertoonende van Schaghen en Maesterlant af door d...

609. Kol’skiy Zaliv, Berents Sea, Russia, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Eyghentlycke afbeeldinghe van de Riviere van Kola, met alle Eylandekens clippen...

610. Madeira Islands, Portugal, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte vande Eylanden van Madera ende Porto Santo, vertoonende de gelegenthe...

611. North Sea Coast, Germany and Denmark, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte vande westcuste van Iuthlandt en Holsterlant vertoonen de gelegenthen...

612. North Sea Coast, IJsselmeer and Waddenzee Region, Netherlands, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Caerte vande Zuijder-Zee, en vande vermaerde Stromen ende Gaten van't Vlie ende...

613. North Sea Coast, Netherlands and Belgium, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte van Hollandt Zeelant ende Vlaanderen, van Texel af tot deur de Hoofde...

614. North Sea Coast, Netherlands and Germany, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Nieuwe beschrijvinghe van alle de Eylande en Gaten der Zee, die geleghe syn lan...

615. North Sea, East Coast of England, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Eijgentlijck ontwerp vande Noortcuste van Engelandt, tusschen Farmuijen en het ...

616. North Sea, East Coast of Scotland, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Ware afbeeldinghe vande Oostelycke Zeecusten van Schotlandt, van alle Inwijcken...

617. North Sea, Southeast Coast of England, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Ware asbeeldinge der zeecusten van Engelant gelegen tusschen Doveren en Iarmuij...

618. North Sea, Southwest Coast of Norway, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte van Noorweghen, vertoonende de Zee-custen geleghen tusschen der Neus ...

619. Northern Spain and Bay of Biscay, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaerte van Biscaijen, afbeeldede de rechte gelegentheijt der Zeehavenen ende...

620. Northwest Coast, Denmark, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Waare afbeeldinge der Zeecusten vant noorder deel van Jutlant vanden doodenberg...