NYU Spatial Data Repository

Search Constraints

Number of results to display per page

Search Results

1. Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Azores, Portugal, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Afbeeldinghe naer tleven vande Reede voor de stadt Angra aent Eylat Tercera, fr...

2. Atlantic Coast, Galicia, Spain, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaerte vande Zeecuste van Galissien, tusschen de C. de Pinas, ende de C. de ...

3. Atlantic Coast, Galicia, Spain, and Portugal, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaerte van een deel der Zeecusten van Gallissen en van Portugal gelegen tuss...

4. Atlantic Coast, Lisbon Region, Portugal, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte vande Zeecuste van Portugal tusschen de Barlenges en de C. de S. Vinc...

5. Atlantic Coast, Portugal and Spain, and Strait of Gibraltar, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Afbeeldinge der Zeecusten, tusschen de C. de S. Vincete ende de Strate van Gibr...

6. Atlantic Ocean, Canary Islands, Spain, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte vande Eijlanden van canarien, vertoonende de rechte gelegentheijt der...

7. Baltic Sea Region, Denmark and Germany, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Beschrijvinghe vant Zuijder deel vande Belt, en hoemen de Custen van Mekeleborc...

8. Baltic Sea Region, Northern Coast of Poland, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte van een deel der Oost Zee, tusschen Bornholm ende der Memel, vertonen...

9. Baltic Sea, Southeastern Sweden, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Afbeeldinghe vande wonderlijcke gebroocken Zeecusten van ende van Schoonen, van...

10. Barents Sea, North Coast of Norway and Russia, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte van een deel van Noorweghen ende van Laplandt, ventoonende eijgenilij...

11. Coast, Eastern Denmark, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte vande Belt, verthoonende de Oostersche Zeecusten van Jutlandt, de ghe...

12. English Channel Atlantic Ocean, Northern France Coast, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaerte vande Zeecusten en Landen van Normandie ende Brittainje, tusschen de ...

13. English Channel, Northern France Coast, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Beschrijvinge der Zeecusten van Picardie ende Normadie Item de gelegentheijt al...

14. English Channel Region, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Vertoninge naar'tleven vande Zeecusten van Engelant tussen Poortlant ende Doeve...

15. Faroe Islands, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte van de Eijlanden van Fero ofte Farre, vertoonende nae't leven de wond...

16. Gulf of Finland, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Beschrijvinghe vande wonderlijcke gebroocken custe van Oost vinlant, Item vande...

17. Gulf of Riga Region, Latvia and Estonia, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Afbeeldinghe der Zeecusten van Coerlant en Lijflant met alle de eijlanden en Ju...

18. Kattegat, Southwestern Sweden, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Paskaerte van't Schager rack, vertoonende van Schaghen en Maesterlant af door d...

19. Kol’skiy Zaliv, Berents Sea, Russia, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Eyghentlycke afbeeldinghe van de Riviere van Kola, met alle Eylandekens clippen...

20. Madeira Islands, Portugal, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte vande Eylanden van Madera ende Porto Santo, vertoonende de gelegenthe...

21. North Sea Coast, Germany and Denmark, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte vande westcuste van Iuthlandt en Holsterlant vertoonen de gelegenthen...

22. North Sea Coast, IJsselmeer and Waddenzee Region, Netherlands, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Caerte vande Zuijder-Zee, en vande vermaerde Stromen ende Gaten van't Vlie ende...

23. North Sea Coast, Netherlands and Belgium, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte van Hollandt Zeelant ende Vlaanderen, van Texel af tot deur de Hoofde...

24. North Sea Coast, Netherlands and Germany, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Nieuwe beschrijvinghe van alle de Eylande en Gaten der Zee, die geleghe syn lan...

25. North Sea, East Coast of England, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Eijgentlijck ontwerp vande Noortcuste van Engelandt, tusschen Farmuijen en het ...

26. North Sea, East Coast of Scotland, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Ware afbeeldinghe vande Oostelycke Zeecusten van Schotlandt, van alle Inwijcken...

27. North Sea, Southeast Coast of England, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Ware asbeeldinge der zeecusten van Engelant gelegen tusschen Doveren en Iarmuij...

28. North Sea, Southwest Coast of Norway, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte van Noorweghen, vertoonende de Zee-custen geleghen tusschen der Neus ...

29. Northern Spain and Bay of Biscay, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaerte van Biscaijen, afbeeldede de rechte gelegentheijt der Zeehavenen ende...

30. Northwest Coast, Denmark, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Waare afbeeldinge der Zeecusten vant noorder deel van Jutlant vanden doodenberg...

31. Northwest Coast of Morocco, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Eijgentlijke vertooninge der westcusten van Barbarien, tusschen de Strate van G...

32. Norwegian Sea, North Coast of Norway, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte vant Noordersche deel van Noorwegen van Dronten aff tot om de Noortca...

33. Norwegian Sea, West Coast of Norway, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Beschrijvinge der Zeecusten van Noorweghen, geleghen tusschen Berghen en Dronte...

34. Ponta Delgada Region, Ilha de São Miguel, Azores, Portugal, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Sanct Michiels, from the Willem Blaeu atlas entitled: Het licht der see-vaert :...

35. Saint Georges Channel, Irish Sea Region, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte va het vermaert Canael van Bristou, vertoonende aent Zuijden de Zeecu...

36. Sea of the Hebrides, Scotland, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte, verthoonende in wat ghestalte de Eylanden (Hebrides ghenaemt) achter...

37. Shetland Islands, Scotland, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Eijgentlijcke afbeeldinghe vande Eijlanden Hitlandt anders Scetlandt, Fulo, en ...

38. Skaggerak, Coasts of Norway, Denmark, and Sweden, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Eijgentlijcke beschrijvinghe der Zeecusten van Noorweghen tusschen der Neus en ...

39. Southeast Coast, Ireland, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Beschrijvinge der Zeecusten vande Zuijd-sijde ende Oost-sijde van Ferlant vande...

40. Southeast Coast of England and English Channel, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Eygentlijck beworp naert'tleven van alle Havenen, Gaten, ende Reeden, gheleglie...

41. Southwest Coast of Morocco, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Afbeeldinge nae't leven deer Zeecusten van Barbarien, van de C. Cantin Zuijdwae...

42. Western France and Northern Bay of Biscay, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Eijgentlijcke afbeeldinge der zee custen van Bretaigne en Poictou, tusschen de ...

43. Western France, Northern Spain, and Bay of Biscay, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Afbeeldinge der zeecusten van Vrancrijck, van Olone af zuijdwaert tot Baijone, ...

44. White Sea, Coast of Russia, 1625 (Raster Image)

1625. This layer is a georeferenced raster image of a map plate entitled: Pascaarte vande wine zee, vertoonende de rechte ghelegentheijt vande Zeecusten,...